Siin vaikse templi pühal pinnal ma südame Sull’ ohvriks toon. Sa maksid mu eest kalli hinna — nüüd patukoormast vabaks saan. Kui eksimused rõhuvad, Su andestus mind lohutab.

Kõik igatsused vaimutiivul siit tõusku palveleekides ja kostku igal hardal viivul mu hinge vaikseis helides. Su poole tõusevad nad kõik — ka siis, kui tuleb hädahõik.

Siin tõde paistab kuldsel helgil ning valgustab mu eluteed. Näen — minu muldses elutelgis on teha palju kaunist tööd. Kui Sina, Jeesus, minuga, võin julgelt tööle asuda.