Õnn nendele, kes Sinu kotta on kokku tulnud lootuses, et nende palved vastu võtad, kes paluvad Sind südamest. Sa meie meeli valgusta ja Sõnaga veel juhata!

Su Sõnal õnnistus on olnud, kui süda selleks avatud, ning Püha Vaim on abiks tulnud seal, kus on abi palutud. Veel jaga ande kõigile, me helde Isa taevane!

Sa oled päike, tõde, elu ja kilp siin oma lastele. Sa annad neile au ja ilu ja juhatad nad võidule. Su Sõna igavesti jääb ka siis, kui maailm hukka lä’eb.