Mul rõõm on tulla pühakotta, Su Sõna, Issand, kuulata. Rõõm vaikselt palveist osa võtta ja usus üles vaadata. Siin Püha Vaim mind valgustab ja Jumalaga ühendab.

Mu süda palvealtar olgu, kus usuküünlad põlevad. Siit soovid, ohked taeva tõusku ja armupalved palavad! Siis Sinu arm kõik andestab ja Isaga mind lepitab.

Sa, vägev Jumal, vaata armus mu vaese palveohvrile. Ma kaeban oma pattu põrmus ja vaatan üles ristile. Seal tasutud on minu süü. Sa anna armu mulle nüüd.