Palveta puhkeval koidul, palveta päeval ka. Palveta hilisel õhtul — nii südame häälde sead.

Jumal Sind hommikul kuuleb, keskpäeval kuuleb ka. Kuuleb ka õhtul ja vastab, kui südame häälde sead.

Jeesus võib hommikul tulla, päeval võib tulla ka. Jeesus võib ööselgi tulla — seks süda sa häälde sea.