Oh, Kristus, Lunastaja, maailma valgus Sa. Me kallis Lepitaja, Sa kõiki rõõmustad. Meil’ koidutäheks oled ja Isast meile tuled kui ainus Abimees.

Meid armastada aita ja usku kasvata. Neid Vaimu väega täida, kes seda paluvad. Siis usus kindlaks jääme ja Sinu teedel käime, Su rahu maitseme.

Suur maa ja taeva Looja ning vägev Käskija, Sa lepituse tooja, meid tahad aidata. End anname Su hoolde ja loodame Su peale, meid usus kinnita!