Nüüd õhtu käes, öörahu laskub nii vaikselt üle looduse. Su ette, Jumal, palves astun ma õnnistuste ootuses.

Me Isa, kes Sa oled taevas, Su nime pühaks peetagu. Su riik meil’ tulgu, nagu taevas, Su tahe maa peal sündigu!

Meil’ igapäevast leiba anna, me võlad andeks anna Sa, nii nagu oma võlglastele me andeks anname siin ka.

Meid ära saada kiusatusse, vaid hoia ikka õigel teel ja päästa ära kõigest kurjast, mis püüab südant võita veel.

Su päralt riik ja Sul on vägi, mis lõi maailma tühjusest. Mind põrmu oma lapseks tegid, Su päralt au on igavest’!

Nüüd "aamen, aamen" veel vaid ütlen, kui Sinu ees siin seisame. Me palvet kuule, meile mõtle, Su õnnistusi ootame.