Issand, kanna oma last, hoia usus väsimast! Ole eluvõitluses minu ainus abimees!

Kordus: Kanna, kanna, kanna mind siin võitlusteel! Ole minu abimees, ikka kindlalt käi mu ees!

Panen oma lootuse kõiges üksnes Sinule. Sinust kinni hoian ma, kuni Isakotta saan.

Sinu armutäiuses, mis on avatud mu ees, saan ma kõik, mis puudub mul. Au ja kiitus olgu Sull’!