Jeesus, meie eluvalgus, meie jõud ja tugevus, Sinus kõige õnne algus, rahu, rõõm ja õnnistus.

Kordus: Õpeta, Jeesus, Sa mind ka pühalt elama!

Jeesus, meie eluläte, kastad meie janust keelt. Iial Sinu vool ei lõpe — elustad me väsind meelt.

Jeesus, meie usuvägi, Sinult kindlust saab mu meel. Kui Sa tahad, tõuseb mägi, tasaseks saab künklik tee.