Kalla, kallis Isakäsi, rahu minu südame’. Aita, et Su laps ei väsi palvetamast iialgi. Õnnista mind eluvaevas, hoia kõige kurja eest. Olgu ikka lahti taevas, kus näen Isa vaimus tõest’.

Luba mind Su ligi tulla, armas Taevakuningas, et Su Poja risti alla elukoorma panna saaks. Seal on lepitust, on õnne, seal jääb süda rahule. Ei siis enam vaeva tunne see, kes leidnud elutee.

Saagu mulle lepitajaks, Lunastaja, Sinu rist; minu valu vaigistajaks Sinu käsi, Jeesus Krist’! Kas ma väsin õhtul hilja, murdun päise päeva a’al, surres maitsen eluvilja Lunastaja risti all.