Täis tänu süda hõiskab, laulab Sulle, hea Isa — Sa, kes kõike näed, et möödund ajal imeliselt jälle mind kandnud Sinu armukäed.

Oh, ärka üles, naablimäng ja kannel, et tõuseks kaunilt särav koit! Kõik loodus ühes minuga on palvel, Su suurust, väge kiidame!

Su rahvas kõik on valmis tooma tänu, Su tempel püha kiitust täis. Mu hinges tänu, ehkki pole sõnu. Su arm on suur ja ikka uus!