Jumalale võime laulda ikka rõõmsast südamest, sest et Ta meid tahab hüüda oma lasteks igavest’.

Kordus: Rõõmustagem, rõõmustagem, päike paistab alati! See võib viia hingest murepilved, lohutada valuski.

Nagu Isa Ta meid saadab, võitlemises varjab ka. Igal päeval Ta meid täidab uue jõu ja väega.

Kui me Temast taganeme, siis meid piirab pimedus. Eluteel kui komistame, tuleb hinge rahutus.

Jumalale ikka laulge, noored, vanad, üheskoos. Tänumeelselt ikka öelge: alati Ta arm on uus!