Kõik tulge, Teda kummardage, kes Issand üle suure ilmamaa! Ta valitsus on igavene, Ta hoiab kõike helde armuga. Suur Eluissand, rikas heldusest, Sull’ kiitust, tänu laulan südamest.

Su õnnistust kõik ajad näinud. Sa tugevaks teed oma rahva jõu. Suurt imet Sinu arm on teinud. Sa lõpetad kõik häda, vaenunõu. Su õnnistavast armuküllusest meil’ jagad õnne, rahu igavest.