Kiida nüüd Issandat, minu süda, ja austa Teda surmani! Kuni mul elu on, tahan Teda ma kõrgeks kiita alati. On imeline Looja Ta. Au andkem Talle lõpmata! Halleluuja! Halleluuja!

Kiitke, kõik rahvad, Ta kõrget nime, kes suur ja armuküllane! Kõik, mis Ta loonud, on selge ime. Kes on küll Tema sarnane? Me Looja väärt on ülistust. Nüüd laulgem rõõmsalt ühest suust: Halleluuja! Halleluuja!

Õndsaks, jah, õndsaks see kiita tuleb, kel Jumal abiks Siionist, kellel usk südame põhjas põleb, kel kaljuks Kristus ja Ta rist. Kes Teda Päästjaks tunnistab, Ta seda armust õnnistab. Halleluuja! Halleluuja!