Kõik loodus kiidab Issandat, kes maa ja taeva loonud. Ei ole Temast võimsamat, kõik Temalt elu saanud.

Kõik, kel on elu, tulgu nüüd ja Tema nime kiitku ning võimsalt kostku kiitushüüd, rõõm iga südant täitku!

Kõik rahvas üle ilmamaa nüüd tänab oma Loojat. On armuline, vägev Ta ja ainus Õnnetooja.