Kiida Jeesust, mu hing! Tema päästnud on mind. Patuori kord olin, nüüd olen Ta vend.

Kordus: "Halleluuja! Au ja kiitus! Halleluuja!" mu hüüd. Halleluuja! Issand Jeesus, Su oma ma nüüd.

Olin vaene ma küll. Tema arm on nüüd mul. Kõik mu vara ja rikkus on Jumala Tall.

Vahel murelik meel käies õiguseteel. Siiski tean, et mind ootab rõõm taevalik ees.

Jeesus maksnud mu süüd. Teda kiita mu püüd. Tema õigusekuuega kaetud ma nüüd.