Ma õnnelik olen, heliseb rind, kui lauluga tulen kiitma nüüd Sind! Mu Jumal, mu Looja, Kuningas Sa, mu Õnnistus-tooja, Lunastaja.

Kordus: Ma kiidan Su armutööd, kiidan Su armutööd, kiidan Su armutööd, kiidan Su tööd!

Kui südame seadsid mul tuksuma Sa, mu päevade arvugi teadsid siis ka. Su silmad mind valvavad päeval ja ööl, Su käsi mind õnnistab õiguseteel.

Su veri on kustutand kõik minu süü. Sull’ patuta elada on minu püüd. Nüüd Sinule kuulugu kõik minu töö, mu elu ja südame viimane löök!