Oh, vägev Jumal, kui ma näen, mis loodud on Sinu jumaliku Sõnaga; kui õhtu vaikne tähistaeva toonud või piksepilved kõuemürina.

Kordus: Siis peab mu hing Sind kiitma lauluga. Suur oled Sa, suur oled Sa! Siis peab mu hing Sind kiitma lauluga. Suur oled Sa, suur oled Sa!

Kui metsateel mind puude kohin saadab ja põõsastikus linnulaulu hääl, silm mäe nõlvalt alla orgu vaatab, kus helgib sädeleva oja vool.

Kui mõtlen veel, kuis Jeesus maa peal käinud, et surra siin — mul raske mõista see. On Kolgatale minu eest Ta läinud, mu patud kandnud üles ristile.

Kui tuleb Kristus suure auga jälle meid viima oma koju elama, veel võimsamini seal ma laulan Talle ja kuulutan: "Mu Jumal, suur küll Sa!"