Oh, anna tuhat keelt Sa mulle ja tuhatkordseks tee mu suu! Siis tuhat laulu laulan Sulle, mu Jumal, igavene, suur. Su vägevust ma kuulutan. Su armu suurust ülistan.

Su pühadusest tahan laulda nii kaua kui mul liigub keel; ja tänuohvreid Sulle tuua, kui minu süda tuksub veel. Kui lõpeb laul ja vaikib rind — veel viimne ohe tänab Sind.

Mu Jumal, kõrgemale kanna mu mõtted päiksest säravast! Sa mulle usutiivad anna ja ava taeva väravad, siis Sinu püha nime au võib kuulutada minu laul.