Oh Jeesus, Sind kiidab mu süda, Su armastus rõõmustab mind! Kas saadad Sa õnne või häda, siin kõige eest tänan ma Sind.

Mind tõmba Sa enese ligi, seal puhkab mu väsinud hing. Ei sinna saa kurjuse vägi, seal varjab Su armastus mind.

Sa tahad mind alati saata Su rahu ja õiguse teel. Ja minule armuga vaatad, kui kahtleb ja eksib mu meel.

Kui eksin, siis anna veel armu! Kui tarvis, siis karista mind! Ma pigem siin talun Su karmust, kui jäädavalt kaotaksin Sind.