Las kõlada me Loojal’ nüüd kiitus-, tänulaul, mis heldel’ Elutoojal’ toob ülistust ja au. Ta suurust kuulutavad maailmad arvutud. Neid liikuma on pannud Ta tarkus mõõtmatu.

Ka päike taevatelgil on Tema kätetöö ning kuu ja tähehelgi Ta lambiks seadnud öös. Ta armastuses kannab hoolt kogu loodu eest. Meid toidab, rõõmu annab ja aitab helduses.

Tal teada meie rajad ja meie muret näeb ning ahastuse ajal meid aitavad Ta käed. Seepärast tänu toogu me süda, meel ja suu ning kiituseks Tall’ saagu siin meie elu uus.