Helisegu lauldes keeled ja ühinegu mõtted, meeled! Kui vennad kokku pange käed! Tänulaule tõusku üles — meid, Jumal, varjad armusüles, ei kohuta meid vaenuväed. Seepärast laulame ja Sulle hõiskame: Halleluuja! Meid juhata ja õpeta, Su riigi töös meid õnnista.

Helisegu igal ajal See põhiheli kaunil kajal me südamete kanneldel! Nagu laulab vetelaine — kas tormil ta või veereb vaikselt — üks ülim toon ta viisidel, nii olgu üks me hüüd ja hinge parim püüd Sulle laulda, kes südames ja looduses — üks Issand oled kõikides.

Helisegu kõigis püüdeis, me palvetes ja rõõmuhüüdeis, et tõekandjad oleme! Selleks maailma meid pannud, tööpõllu ise meile andnud. Su tahtel sinna läheme. Seepärast kartmata, mis on või tuleb ka, tööd me teeme nüüd ustavalt ning ülevalt jõu saame Loojalt Jumalalt.