Issandale tänu, kiitust toogu iga hing nüüd suust ja südamest. Tema peale mured pannes laulgu: [:Tema heldus kestab igavest’.:]

Iisrael, kes Tema rahvas oled, täna Teda selle tõe eest. Ütle, kui sa Tema ette tuled: [:Tema heldus kestab igavest’.:]

Kartke Issandat, kes teie vara, kelle sarnast ei näe taevastes. Hõisake, sest kui kõik lõpeks ära, [:Tema heldus kestab igavest’.:]