Issandas nüüd rõõmsad olge kõik, kes usus elate! Tänuga kõik kokku tulge, kes Ta armu tunnete! Kiitke rõõmsalt Issandat, maa ja taeva Jumalat!

Ta on see, kes meid on loonud. Kaunis Tema kätetöö. Ta on lunastuse toonud, valgustanud surmaöö. Kõigile Ta heldusest pakub elu igavest.

Tema armu ikka kiitke ühest suust ja südamest! Pühas töös kõik püüded liitke, päästmaks hingi pattudest. Neid, kes ustavad on töös, ootab tasu hiilgav ees.