Õnnelik olen — Jeesus mul on! Julgesti ütlen: suur on mu õnn! Taevaseid aardeid pärida võin, kui minus elab Jumala Vaim.

Kordus: [:Sellest ma räägin, see on mu laul. Jeesust ma kiidan, annan Tall’ au.:]

Kõiges ma Teda usaldan siin. Tormidest läbi kindlalt Ta viib. Hinges mul rahu pühalik, suur. Hõiskab mu süda, laulab mu suu.

Armastus püha, jumalik, õrn, andestab üha — teab, et ma põrm. Maailma öös mull’ näitab Ta veel kõrguste poole säravat teed.