Vägevat Kuningat, Issandat harduses kiitke! Tänu ja palvedki ülistuslauludeks liitke! Rõõmusta, meel! Hõisates laula, mu keel! Kõlagu pasunad, kandled!

Kiida nüüd Issandat, kes on kõik targasti loonud, sullegi tervise andnud ja õndsuse toonud! Hädades ka kaitseva tiivaga Ta hoolsalt ja hellalt sind katnud.

Kiida nüüd Issandat, ülista Jumala nime! Iial kes elab, see kiitku, sest Tema teeb imet! Valgus on Ta, pimedus võita ei saa südant, kus elamas Jumal.