Nüüd tehke kõrgeks väravad ja lahti uksed avarad, sest kuningate Kuningas, me Päästja aus on ilmumas. Suur õnnistus on Temaga. Ta auks kõik laulge rõõmuga: "Au olgu Loojale, me Lunastajale!"

Nüüd tehke kõrgeks väravad ja andke templiks südamed! See südant valus vaigistab ja kurvastuses rõõmustab. Siis Lunastajat kiidate ja tänumeelel laulate: "Au olgu Pojale, me Õnnetoojale!"

Mu Jeesus, Sinu lähedust ma igatsen — see on mu troost! See muudab päevad helgemaks, saab pime öögi säravaks. Sa ainus õnnistusekaev, Su juures rõõmuks muutub vaev. Au Sinu nimele nüüd, Issand, anname.