Au Jumalale, kiitus ka, kes kõike head meil’ annab! Au Temale, kes armuga hoolt meie eest veel kannab! Ta meie elu juhatab, kõik mured, valud vaigistab. Au Jumalale andkem!

Ei ole jätnud iialgi Ta oma rahvast maha; on truu ja helde alati ning kõiki päästa tahab. Nii isalikult kaitseb Ta siin oma lapsi hoolega. Au Jumalale andkem!

Kes Tema nime kannate, au Jumalale andke! Kes Tema väge tunnete, au Jumalale andke! Ja kuigi maailm külm ja karm, on piiritu Ta heldus, arm. Au Jumalale andkem!

Ta trooni ette astugem nüüd hõisates ja lauldes! Kõik tõotused tasugem ja hüüdkem rõõmsalt kiites: Ta on kõik seadnud targasti ja kõik on loonud kaunisti, au Jumalale andkem!