Ära jäta mind, palun, Issand, Sind! Tahan südame Sull’ anda, et Sa saaksid mind kord kanda üles rahusse, taevakodusse!

Aita mõista mind, mis mu eluhind! Oma rahu mulle jäta, minu tänu vastu võta palvesõnades, kiituslauludes!

Sinu õnnistus, mis on ikka uus, hoidku meid siin armastuses, vennalikus osaduses, et me usutee viiks kord võidule!