Sa meile, Issand Jeesus, jää oma armuga, siis südames on kindlus, rõõm, usujulgus ka.

Sa meile, Issand Jeesus, jää oma abiga, et võidaks ikka õigus, hing täituks rahuga.

Sa meile, Issand Jeesus, jää oma Sõnaga, siis Sinu tõe valgus me meeli valgustab.

Sa meile, Issand Jeesus, jää ja meid õnnista ning armastust ja usku meis rohkelt kasvata!