Siis, kui Jeesus maa peal käis, õpetas Ta rahvast väes: "Õndsad vaimust vaesed siin, nende päralt taevariik." Kordus: Oh, Jumal, loo mind uueks Sa, siis õndsaks kiita võid mind ka! Kui põrmu variseb maailm, auhiilguses näeb Sind mu silm.

"Õnnis see, kes kurvastab, rõõmustust ta minult saab. Kes on helde, tasane, pärib maa, mis taevane.

Tõe järel kellel nälg, õigel teel käib selle jalg. Armulistel’ annan ma armu ikka lõpmata.

Õndsad puhtad südamed, nemad näevad Jumalat. Õndsad rahunõudjad on, lapseõigus nende õnn!"