Rääkige Jeesusest mulle kõike, mis teate veel! Rõõmsaks see kuulutus jälle rõhutud südame teeb. Korrake inglite laulu, kõlas mis Petlemma ööl: "Au olgu Jumalal’ kõrgel ja inimestest hea meel!"

Kordus: Rääkige Jeesusest mulle kõike, mis teate veel! Rõõmsaks see kuulutus jälle rõhutud südame teeb.

Rääkige, kuidas Ta kõrbes Saatanast kiusatud sai; kuidas sealt võitlusest suurest meilegi võidu Ta tõi. Kuidas Ta rännates ringi kõiki siin aitamas käis; trööstides õnnetuid hingi, lohutust tuua Ta võis.

Rääkige, kuidas Ta ristil surres seal Saatanat lõi; kuidas Ta elustav vägi muuta nüüd uueks meid võib! Rääkige alati seda, kuidas Ta armastab meid! Tänagem alati Teda, et päästis meid patuseid!