Üht nime tahan südamesse ma usus kirjutada endale. See paistku minu päevadesse kui säravselge taevapäikene! See nimi "Jeesus" — kallim kallimaist, ei ole maa peal selle sarnast teist!

Üks nimi annab edu tööle ja kannatustes rohket troosti toob; teeb lõpu pimedale ööle ja armust minu elu uueks loob. See nimi "Jeesus" — kallim kallimaist, ei ole maa peal selle sarnast teist!

Üht nime tahan hinges kanda siin maa peal kaduvuses rännates. See üksi suudab jõudu anda ja tahet käia taevavalguses. See nimi "Jeesus" — kallim kallimaist, ei ole maa peal selle sarnast teist!