Üht laulu oma Päästjast nüüd rõõmsalt laulan ma; üht laulu Sõbrast armsast, kes ikka muutmata. Ma tahan käia rajal, kus Tema käinud ka. Seal leian igal ajal täit õnne lõpmata.

Üht laulu oma Päästjast nüüd laulan tänuga. See tänu antud taevast ja tõuseb sinna ka. Ma päikse paistel laulan ja pimedalgi ööl. Ma Talle tänu annan, kes abiks pühas töös.

Üht laulu oma Päästjast Ta auks siin laulan ma. Ei keegi murekoormast mind nõnda vabasta. Kui pisaraid ka nutan, ei siiski vaiki ma. Ta juurde palves ruttan, mind tõesti aitab Ta.