Kõige ülevama nime andnud Isa Pojale. Tema läbi usu saime, oh, kui armsalt kõlab see!

Kordus: Kõige püham nimi, kõige armsam nimi! Isa sülest maa peale tuli Ta. Inglitest meil’ toodud, vaiksel ööl on kuuldud — on see ustav nimi "Jeesus".

Ta toob õnnistuse hinge. Minu suu Tall’ laulab nüüd. Juhatab mind eluteele, armust andeks annab süüd.

Laulge rõõmsalt, vanad, noored, sellest nimest "Jeesusest"! Valjult kõlagu kõik hääled Talle suust ja südamest!