Kui mul Jeesust poleks, käiksin üksinda. Ja siis kõik, mis elus tuleks, kannataksin üksinda. Poleks Tema käsi, kuidas astuksin, kui olen väsind?

Kui mul Jeesust poleks, Tema halastust, mulle maailm tühi oleks, puuduks lootustandev usk. Kustuksid mu silmad nägemata kaunist, uut maailma.

Tänu Sulle, Jeesus, et Sa päästsid meid ja vaid Sinu vere õigus suudab katta meie süüd! Alandlik ja väike on kord seal, kus loojumatu päike.