Ainult Sind, mu Issand Jeesus, armastan nüüd ma. Ainult taevas Sinu juures soovin elada.

Kordus: Ainult Sind, ainult Sind igatsen kord näha ma. Ainult Sind, ainult Sind tahan teenida.

Kui mul palju sõpru oleks, rikkust, varandust, aga Sind, mu Issand, poleks, mis on kasu neist?

Sa mu nõrkusi siin talud, minu võitlust tead. Minu eest ka tundsid valu, minu Päästja hea!

Sinult nõuti minu võlga ilma armuta. Ei Sind iialgi ma hülga, Sulle kuulun ma.