Ma tahan laulda oma Päästjast ja Tema suurest armutööst, Ta kannatustest, ristisurmast ja Tema päästva vere väest!

Kordus: Laulgem, laulgem oma Päästjast, Ta armastusest, truudusest, Ta kannatustest, ristisurmast ja Tema päästva vere väest!

Nüüd Tema armutööd ma kiidan, mis tuhandeid on õndsaks teind, ja rõõmsast südamest ka laulan, et tõevalgust olen näind.

Ma Tema väge ikka kiidan, küll tugevad on Tema käed! Ta armastus meid ühte liidab ja võidab patu, vaenuväed.