Mull’ alati on vaja, oh, Jeesus, Sind. Siis leian rahuraja, kui trööstid mind.

Kordus: Jah, Issand, mull’ on vaja Su armu lõpmata. Su rahuseadust mulle nüüd ilmuta.

Mul alati Sind vaja. Nõrk olen ma. Ei kiusatus mind võida, kui ligi Sa.

Mul alati Sind vaja, mind juhi Sa! Su Sõnale mind raja, seal kindel ma.

Mul alati Sind vaja on võitlusteel. Ka läbi surmaraja mind saada veel!