On kallis nimi Jeesusel. See rõõmu toob mu südamel’ ja rahu annab taevase — on kallis nimi "Jeesus".

Kordus: Jeesus — taeva kingitus, Lohutaja muredes, vaikne sadam tormides — mu kiitus kuulub Sulle.

Mind oma süles varjates, Sa elu raskeis tormides teed julgeks ara südame — Sind armastan, mu Jeesus.

Vaid inimkeelel kaduval Su armust võin nüüd laulda ma. Su kallist nime ülistan, mu Lunastaja Jeesus.