"Jeesus" — see ainus ja pühim ning ilusaim nimi, mis patune ütelda võib. Taevane armastus, puhtus ja pühadus, tõde ja halastus selles on koos.

Sinult ma hädades, Issand, mu abimees, rahu ja õnnistust püsivalt saan. Teised mind hüljaku, naergu ja pilgaku, kui vastu võtad mind armus vaid Sa.

Issand, oh, halasta, kindlalt mind juhata, millal ja kuhu vaid kavatsed Sa. Õpeta paluma, põlvili langema, et ma ei iialgi väsida saa.

Jeesus, Sa ainus, kes pühim ja ilusaim, pühitse mindki Su puhtuse sees! Pattudest vabasta, põrmust mind ülenda, aita, et käiksin vaid õndsuse teed!