Mu Jõud, Sind tahan armastada ei sõnades, vaid tegudes. Sind tahan ikka austada, mu Valgus, kõigest südamest. Kuni ma elu lõpetan, Sind, Jeesus, armastan.

Ma armastan Sind, minu Elu, mu kõige parem sõber Sa. Sind ülistan, mu hinge ilu, nii kaua, kui veel hingan ma. Sind, Tall, ma tänan südamest, et surid minu eest.

Ma eksisin ja olin pime, ei leidnud, Taeva-valgus, Sind; ma põlgasin Su kallist nime, maailma veetlus pettis mind. Et lõppenud mu hingeöö, on Sinu armutöö.

Sind, Elupäike, tänan mina, et valgustanud oled mind. Mind koormast vabastasid Sina — täis rõõmu süda, laulab hing. Mu Hingearst, nüüd tänan Sind, et tegid terveks mind.