Löö lõkkele nüüd ususäde, et valgust leiaks minu otsiv vaim. Sest valest lahutada tõde võin ainult siis, kui Sulle toetun vaid. Seepärast, Jumal, ise süüta Sa nüüd Vaimu tuli hinges põlema!

Kui laps Su juurde palves tulen, mu igavene Isa, harduses. Ma selles julge, kindel olen, et vaimujõu saan Sinu täiusest. Mind selles usus veelgi kasvata, et tõekandjaks võiksin võrsuda!

Su Pojas täiust võin siis näha, kui kummardun ma Tema risti ees. Küll selgub siis, mis kõrge, püha ja mis on vale veel mu südames. Kui nõnda süttin Sinu valgusest, siis särama jääb tuli igavest’.