Oh, ärka, Vaim, ja suure väega Siioni vahimehi vahvasta, et nemad armastuses tõega Su riigi pärast oleks võitlemas. Las nende hääl maailmas kõlada, et rahvahulki jüngreiks kutsuda!

Tee, et Su tuli ikka põleks ja kõik maailm saaks sellest täidetud! Et lõikajaid ka rohkelt tuleks, saaks vili aitadesse kogutud! Su päralt lõikus, ära viivita! On aega pisut, palju lõigata.

Nüüd saada hulgaliselt tööle Sa armu-kuulutajaid väega! Tee jäädavalt lõpp patuööle ja kurjusele oma käega! Kui Sinu vägev käsi juhib veel, võib julgusega käia kitsal teel.