Sadagu õnnistusvihmad, Jumal, mis tõotanud Sa! Kosutust taevasest lättest igatseb janunev maa.

Kordus: Sadagu vihmad! Jumal, oh, halasta Sa! Armu meil’ rohkesti anna, Vaimuga täida meid ka!

Sadagu õnnistusvihmad Jumala austuseks nüüd, täitku mäed, orud ja väljad, kastku kõik kuivanud maad!

Sadagu õnnistusvihmad! Issand, me ootame neid. Lase nüüd kuulda Su sõna, tule ja juhata meid!

Sadagu õnnistusvihmad, voolaku elavad veed! Kuule, oh, Issand, me palvet, õnnista ise me tööd!