Mu südamesse tule, oh, Looja Püha Vaim! Uus elu too Sa mulle, et tõde tunda võin. Oh, Rõõmustaja, Sa, kes tulid taevakojast, tõid ande Isalt, Pojalt — Sind tänan rõõmuga.

Sa meile märku annad veel patust, õigusest. Meid võidule kord kannad ja hoiad vale eest. Su abi vajame, Su lähedust ja väge, et jumalikku tõde siin läbi elame.

Kui kuivand oks ma olin — mind tegid haljaks Sa. Nii surmast ellu tulin Su väe ja abiga. Nüüd elu igavest ma igatsen ja ootan, Su abile vaid loodan siin usuvõitluses.