Kõik, mis Sa, Issand, ütled mulle, ma tahan täita rõõmuga ja oma elu ohvriks Sulle nii anda, kuidas suudan ma. Sa oled mulle Isandaks, ma tahan olla sulaseks.

Neist ohvritest on kõige suurem, mis soovid, Jumal, minu käest, et Sinu sõna kõiges kuulen ja täidan seda südamest. Mind aita, et Sind armastan ja elu Sulle pühendan.

Oh, kirjuta mu südamesse kõik käsud oma Vaimuga, et võiksin Sinu kogudusse ka kuuluda Su lastega. Mu Lunastaja, aita Sa kõik käsud täita rõõmuga!