Kallis on Piibel, ta Jumalast antud — Sõna, mis püsib ja muutmata jääb. Aluseks ainsaks ta usule pandud, võitlustes hing sellest jõudu veel saab.

Kordus: Kallis on Piibel, Jumalast antud Sõna, mis püsib ja muutmata jääb.

Kallis on Piibel, me hinge ta toidab. Iga ta sõna on kallim kui kuld. Jäädava varaga ikka meid täidab, süütab meis usu- ja armastustuld.

Kallis on Piibel, ta õpetus püha — olgu see alati südames, suus! Taevase jõuga see täitku meid üha — tõde on vana, kuid alati uus.

Kallis on Piibel, ta kõikide abi, surija lootus ja patuse troost. Nooruse hoidja ja vanade tugi, kõneleb Jumala armust ja tööst.