Su käsk on, Jumal, laitmata, see väsind hinge kosutab ja võitlusteel meid aitab. Ta tunnistus on tõsine. Kõik varjud jäävad kõrvale, kui tõevalgus paistab. Õiged, selged on kõik sõnad, mis Ta käskudes meil annab; minu südant rõõmustavad.

Su seadused on õiged kõik. Mu südameis neil asupaik, nad silmi valgustavad. Ehk kõik maailmas hukkuv küll, on ainukeseks troostiks mull’, et Sinu sõnad jäävad. Isa tahte teevad selgeks, loovad tuleviku helgeks, rahu minu ellu toovad.