Aastatuhandete taha lase minna oma pilk. Jumal veelgi öelda tahab, mida ütles Siinailt: [:Sinu Jumal olen ma, teist ei pea sul olema!:]

Pilved varjasid siis mäge, kõlas võimas sarvehääl. Jumal ilmutas, täis väge, oma püha tahet seal: [:Ära kuju valmista, ainult mind Sa kummarda!:]

Jumal rääkis pikses, tuules. Siinai mägi värises. Sinagi Ta käsku kuule pühas aukartuses: [:Ära minu nime sa suhu võta asjata!:]

Päeva seitsmendat nüüd sina Looja auks ka pühitse. Merd ja maad ja taevasina targasti Ta valitseb. [:Selle päeva pühadus kätkeb sulle õnnistust.:]

Austa oma isa, ema; iial ära tapa sa; ära riku abielu; teise vara kaitse ka. [:Aru andma kõige eest pead kord kohtujärje ees.:]

Ära ligimese peale räägi valetunnistust. Ära iial enesele himusta ta omandust. [:Igavene õnnistus on siis sinu varandus.:]