Pühalikud, tähtsad ajad on nüüd praegu meil ju käes. Oma rahvast kogub Jumal, kutse kõlab suures väes. Vaat’, on rahvad sõjavalmis, Goog ja Maagoog koonduvad. Looduski nüüd ägab vangis, ihkab vabastamist ta.

Võit on tõotatud sulle, kui käid Päästja jälgedes. Võidukroon saab antud neile, võitlevad kes usu väes. Tõelippu kõrgel hoia, usku kilbiks tarvita. Valeõpetused võida jumaliku Sõnaga.

Ei sa üksinda siin võitle, taevaväed on sinuga. Nägemata käsi kaitseb, ära iial araks saa! Võidutoojal’ austust annab lunastatud hulga koor, kui kristalse mere rannal kord kõik päästetud on koos.